Principer för behandlingen av personuppgifter

av företaget:

eyerim s.r.o.
med säte i Brezová 2055/22 Spišská Nová Ves 052 01, Slovakien
ORG.NUMMER: 47 970 006
VAT ID No.: 2024164153
VAT ID for VAT No: SE502077783401

 

Företaget är registrerat vid tingsrätt i Košice I, stycke Sro, vložka 36601/V.

I det här dokumentet vill vi underrätta dig om principer som ligger till grund när vi behandlar dina personuppgifter och analyserar några aspekter av webbbesökarnas beteende på vår hemsidan och dina rättigheter som följer därav.

Ditt personuppgiftsskydd och integritet är mycket viktigt för oss och därför vi behandlar dina personuppgifter omsorgsfullt och ser till att skyddet tillvaratas i enlighet med gällande föreskrifter.

Läs noggrant igenom dessa informationer. När vi tar emot dina personuppgifter hänvisar vi alltid till integritetspolicy och gör det möjligt för er att läsa igenom dessa principer. Vi har strävat efter att göra dessa principer så tydligast som möjligt. Om det är ändå något du är tveksam till så kontakta oss så vi ska förklara gärna meningar eller vilken definition som helst.

Integritespolicy träder i kraft från och med den: 24. maj 2018.

Eyerims kontaktuppgifter: Adress: Brezová 2055/22 Spišská Nová Ves 052 01, Slovakien
Telefon: +420 723 388 655
E-post: [email protected]
Öppettider: Mån - Fre from 9:00 tom 17:00

Behandlingen av personuppgifter sker i enligheten med Europaparlamentets och rådets förordningen (EU) 2016/679 av den 27. april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (nedan kallat „förordning“).

1. Definitioner

De registrerades uppgifter: Fysisk person (slutanvändare eller egenföretagare) mot vilken personuppgifter avser (nedan kallat „Ni“ eller „kund“);

Personuppgift: Bör gälla all slags information som rör identifierad eller identifierbar fysisk person; identifierbar kund är en fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt, framförallt genom hänvisningen till en specifika objektiva faktorer, såsom namn, id-nummer, lokala uppgifter, nätidentifierare, en eller flera specifika faktorer av fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet till en fysisk person (nedan kallat „uppgifter“ eller „information").

Personuppgiftsansvarige: Organisation som bestämmer syftet och hjälpmedlen på hur skall personuppgifter behandlas, behandlar personuppgifter och bär ansvaret för denna behandlingen av personuppgifter. Företaget eyerim (nedan kallat „vi“ eller „eyerim“) är personuppgiftsansvarig i samband med webshop av företaget eyerim s.r.o., org.nummer: 47 970 006.

Personuppgiftsbiträde: Organisation som behandlar personuppgifter enligt lag eller på personuppgiftsansvariges räkning i enlighet med dataskyddsförordning (nedan kallat „affärspartner“ eller „partner“);

Hemsida: Företagets hemsidan är tillgänglig på ww.eyerim.se.

Syftet med behandlingen av personuppgifter: Anledingen till att dina uppgifter behandlas. Sådan anledningen kan vara t.ex- att fulllgöra avtalet, hantera användarkonton, hantera användarkommentarer och klagomål, utskick av nyhetsbrev (newsletters) eller visa internetannonser baserat på respektive användares intressen;

Cookies: Små textfiler som skapas och lagras av din webbläsare eller mobiltelefon. De flesta av cookies-filer innehåller en unik identifierare ett s.k. ID-cookie som tilldelar användare. Den består av en teckensträng genom vilken webbsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där cookien lagras. Detta gör att besökta internetsidor och servrar kan skilja den aktuella personens webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. Cookies används för att förbättra hemsidornas funktion, utvärdera användarbesök på dessa webbsidor och förbättra webbsidornas direktmarknadsföring. Om du tittar igenom våra webbsidor antar vi att du godkänner att använda dessa filer.

2. Vilka personuppgifter behandlas?

Eyerim och dess personuppgiftsavtalade parter, i enlighet med respektive juridiskt form och syftet med behandlingen, behandlar nedan följande personuppgifter, resp. kategorier av personuppgifter:

 - Id- och adressuppgifter: t.ex- förnamn, efternamn, leveransadress, faktureringsadress, kontor, org.nummer, ,momsummer;
 - E-kontaktuppgifter: t.ex- telefonnummer, e-post;
 - Övriga e-kontaktuppgifter: IP-adress, cookies, nätverksidentifierare, lokaliseringsuppgifter för den enhet som kunden används av etc.;
 - Övriga uppgifter relaterade med avtalsförhållanden: bankkontonummer, uppgifter om användning av våran produkt;
 - Övriga personuppgifter: vanliga uppgifter lämnade av kunden i beställningsformulär eller andra handlingar och vid kommunikation med oss inkl. senare uppdateringar.

3. Var kommer personuppgifter ifrån?

Vi bearbetar data som du lämnar till oss, t.ex vid beställning av vara, registrering av användarkonto, kommunikation med oss eller inloggning för att få in nyhetsbrev. Det handlar vanligtvis om:

 

 • id- och adressuppgifter;
 • e-kontaktuppgifter;
 • övriga personuppgifter relaterade med avtalsförhållanden;

Data som automatiskt samlas in när du besöker våra hemsidor. Det handlar vanligtvis om:

övriga e-uppgifter:

  - cookies
  - hemsida, från vilken du kom på våra sajter;
  - IP-adress;
  - åtkomstdatum och åtkomsttid;
  - sökfrågor;
  - http och https svarskod;
  - överförda datagrupper;
  - uppgifter om webbläsare och operativsystem på dator.

4. Varför personuppgifter behandlas?

Dina presonuppgifter kan behandlas av eyerimem för följande ändamål:

At fullgöra avtalet med dig

 • Ändamål: baserat på avtalet har du rätt att få beställda varor hem. Däremot har vi rätt att få betalt det avtalspriset som båda parerna skrivit under på. Vi behöver att behandla dina personuppgifter och övriga personuppgifter kopplade till avtalet för att uppfylla vårt åtagande som åvilar personuppgiftsansvarige och kolla om du uppfyller å andra sidan ditt åtagande, behandla dina id- och adressuppgifter, kontaktuppgifter och övriga personuppgifter kopplade till båda parternas avtalet (t.ex-bankkontonummer etc.).
 • Rättslig grund: behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan båda parterna, med oss och bli kund. Överlämnande av personuppgifter krävs i detta fall, utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig.
 • Lagringstid: varaktigheten av lagring av personuppgifter bestäms av kontraktsperioden mellan oss och kund.

Hantera kundkonto

 • Ändamål: kunderna kan registreras på våra webbsidor och administrera sina personliga inställningar. För detta ändamål behöver vi hantera din e-post, ev. ange ditt förnamn, efternamn och telefonnummer. Dessa uppgifter underlättar sedan beställning av våra produkter och få kundrabatter från vår nätbuktik.
 • Rättslig grund: Behandlingen av personuppgifter för att administrera kundkonton är motiverat med stöd av ditt samtycke. Överlämnande av personuppgifter sker i sådant fall frivilligt. Det skulle dock inte vara möjligt att registrera sig utan ditt samtycke för behandlingen av din e-post. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Lagringstid: lagringsperioden varar så länge vi har ditt samtycke till det. Om du inte loggar in i ditt kundkonto inom 4 år då anses vara ditt samtycke återkallat.

• Kommunikation med kunder, kundnöjdhetsundersökning, hantering av kommentarer, klagomål och ångerrätt

 • Ändamål: vi använder dina uppgifter för att hantera dina frågor, kommentarer, klagomål med vår kundsupport. Likaså vi kan kontakta dig med en förfråga att fylla i enkäten för kundnöjdhetsundersökningen. Om du bestämmer dig att använda ett av de sociala nätverken för att kunna kommunicera med oss kom ihåg att behandlingen av sådana uppgifter som du lämnar till oss regleras också av varje sociala nätverkets integritetspolicy som vi inte kan påverka.

  Vi använder dina personuppgifter för att meddela dig om orderstatur och påminna om betalningen som du dröjde med. Om du inte slutför din beställningen då kan vi skicka e-post eller sms där vi informerar om icke slutförd order och dessutom erbjuda dig ett lägre pris. Vi tror att det är en nyttig tjänst eftersom tack vare den kan du fortsätta med den beställningen du hade gjort förr och inte börja söka efter en vara igen du varit intresserat för.

  Vi behandlar dina personuppgifter även när det gäller dina rättigheter för att lämna in klagomål angående dåligt fullgörande av våra förpliktelser och vid utövande av dina rättigheter i samband med hantering av dina personuppgifter.
 • Rättslig grund: behandling av personuppgifter angående kommunikation med våra kunder, kundnöjdhetsundersökningar, hantera kundens förfrågor, klagomål, ångerrätt motiveras av vårt berättigat intresse för att kommunicera med våra kunder. I så fall omfattas inte överlämnande av personuppgifter av lag- eller avtalskrav. Du är därmed inte skyldig att inge oss dina personuppgifter.
 • Lagringstid: lagringsperioden varar så länge vi har ditt samtycke till det. Om du inte loggar in i ditt kundkonto inom 4 år då anses vara ditt samtycke återkallat.

Utskicket av nyhetsbrev och erbjudande av våra varor

 • Ändamål: vi skickar ut med jämna mellanrum nyhetsbrev via e-post med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst avanmäla dig från din prenumerationen via avregistreringslänken som finns i varje utskicket. Du kan också hantera dina inställningar angående utskicket av nyhetsbrev i ditt kundkonto.

  Om du blir vår kund (du har t.ex. genomfört köp hos oss) så tar vi emot din e-post som du lämnade till oss och då använder vi den för att skicka ut nyhetsbrev om företagsmeddelanden och liknande produkter med stöd av ditt samtycke. I övriga fall ber vi dig om ditt samtycke för att få kunna skicka ut nyhetsbrev angående företagsmeddelanden om våra produkter, kampanjer och evenamang. Vi kan använda av information du lämnar till oss samt information som är kopplad till våra produkter-såsom uppgifter om vilka webbsidor du besöker, genomförda beställningar eller ditt deltagande i våra kampanjdagar och tävlingar för att personifiera och förbättra våra företagsmeddelanden. Vi ber alltid om ditt samtycke att skicka nyhetsbrev till dig när det enligt gällande lag krävs.
 • Rättslig grund: behandlingen av personuppgifter för ändamål som rör utskicket av nyhetsbrev och ebjudande av våra produkter motiveras av ditt samtycke ev. vårt berättigat intresse för direktmarknadsföring. Behandlingen sker för att du lämnat dina personuppgifter frivilligt. Det skulle dock inte vara möjligt att skicka ut nyhetsbrev utan ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. I så fall omfattas inte överlämnande av personuppgifter av lag- eller avtalskrav. Du är därmed inte skyldig att inge oss dina personuppgifter.
 • Lagringstid: lagringsperioden varar så länge vi har ditt samtycke till det. Om du inte öppnar vårt nyhetbrev inom 3 år då anses vara ditt samtycke återkallat eller uppsagt berättigat intresse.

Direkmarknadsföring och personifierat innehåll och online-annons

 • Ändamål: Teknik för att kunna skapa personifierat innehåll och online-annonser gör det möjligt att visa för webbanvändare sajter eller produkter som tidigare tittat på eller scrollat igenom av bara farten i andra våra partners webbsajter. Vi strävar efter att visa bara den annons som du har verkligen intresse för och inte annonsen utan någon koppling till din personlighet och intressen. Baserat på din beställningshistorik, intressen och beetende på hemsidor kan visas personifierat innehåll och erbjudanden på våra webbsajter och tredjeparts applikationer och webbsajter (inkl. sociala nätverk. Detta möjliggör framför allt cookies. Läs igenom avsnitt Cookies för hantering av cookies.
 • Rättslig grund: behandlingen av personuppgifter för ändamål som rör utskicket av nyhetsbrev och ebjudande av våra produkter motiveras av ditt samtycke ev. vårt berättigat intresse för direktmarknadsföring. Behandlingen sker för att du lämnat dina personuppgifter frivilligt. Det skulle dock inte vara möjligt att visa utan ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. I så fall omfattas inte överlämnande av personuppgifter av lag- eller avtalskrav. Du är därmed inte skyldig att inge oss dina personuppgifter. Vi behandlar vissa datauppgifter automatiskt för detta ändamål varje gång vår hemsida öppnas.
 • Lagringstid: lagringsperioden varar så länge vi har ditt samtycke till det. Cookies lagringsperioden varierar beroende på typ av kakor. Vissa kakor finns kvar på din dator under en bestämd tid (s.k. sessioncookies). Dessa kakor lagras under ett besök på en webbplats. Den raderas så fort användare stänger ner webbläsare medan beständiga cookies (s.k. persistent cookies) är en annan typ av kakor. Dessa filer sparas i din webbläsare även när du stänger ner webbläsare och finns kvar under en lång period tills den helt enkelt raderas manuellt av användare. Dessa kakor finns för att webbservrar ska känna igen återkommande besökare så att sidorna som visas kan personanpassas med hjälp av tidigare sparad information. Du kan läsa mer om lagring av kakor i avsnitt Cookies.

Förbättra kvalitet av tillhandahållna tjänster, analysera trafik på våra webbsajter och ditt beetende på dessa sajter

 • Ändamål: Eyerim försöker alltid att förbättra kvalitet av företagets tjänster och för att ge dig bättre kundupplevelser, utveckla nya produkter och tjänster och förbättra befintliga besök genom att ta reda på användarnas behov och önskemål med hjälp av telefonsamtal, enkäter, analyser på webbplatsen, intressen om vissa produkter eller tjänster och texter och liknande.

  I samband med surfande runt på vår webbplatsen behandlar vi uppgifter vidare så att vi kan se hur många användare som besöker, läser, visar vår webbplats och enhet från vilken du kommer till vår webbplats. Dessa uppgifter hjälper oss till att identifiera svåråtkomliga eller mindre begripliga platser på vår hemsida. Vi samlar in dessa uppgifter för att tillhandahålla kvalitetsinnehåll som är användarvänligt för dig och att utveckla tjänster som du är intresserad för. Baserat på denna information förbättrar vi regelbundet våra webbsajter.

  I samarbete med våra partners som har i uppdrag att tillhandahålla analytiska tjänster för oss, samlar vi in vissa uppgifter varje gång vår webbplatsen öppnas som hjälper oss att förstå hur du använder våra webbsajter och få in sammanfattande bild över besöksstatistiken. Dit hör bland annat IP-adress, geografiskt läge beaserat på din IP-adress, webbläsartyp och webbläsarspråk, datum och tid av din förfrågan, besökslängd, webbsidorna som visats, klickfrekvens på webbplats (till exempel länkar). Vid samling och analys av dessa uppgifter på våra webbsajter eller e-postmeddelanden kan vi använda cookies-filer, pixeltaggar, webbfyrar, GIF clear-filer och liknande verktyg. Dessa uppgifter hjälper oss att tillhandahålla bättre och mer relevant webbinnehåll, följa upp annonsresultat, avslöja eller reparera eventuella problém och förbättra vår webbmiljö. Vi kan också ge tredje part i uppdrag att säkerställa webbannonser på eyerims räkning. Dessa leverantörer kan använda av pixeltaggar och liknande teknik för att samla in uppgifter om webbesök. Dessa uppgifter kan sedan användas för direktmarknadsföring.

  Om du inte önskar dig att vi samlar in uppgifter med hjälp av teknik som nämnts ovan, så finns de flesta webbläsare som ger dig möjligheten att avslå sådana funktioner och information hur du går tillväga. Du kan läsa mer om inställning av kakor i avsnitt Cookies.
 • Rättslig grund: behandlingen av personuppgifter för att förbättra kvalitet av tillhandahållna tjänster, analysera trafik på våra webbsajter motiveras av ditt samtycke eventuellt vårt berättigat intresse för direktmarknadsföring. Behandlingen sker för att du lämnat dina personuppgifter frivilligt. Det skulle dock inte vara möjligt att visa utan ditt samtycke. I så fall omfattas inte förbättring av tillhandahållna tjänster, analys av trafik och ditt beetende på våra webbsajter av lag- eller avtalskrav. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du är därmed inte skyldig att inge oss dina personuppgifter. Vi behandlar vissa datauppgifter automatiskt för detta ändamål varje gång vår hemsida öppnas.
 • Lagringstid: lagringsperioden varar så länge vi har ditt samtycke till det. Cookies lagringsperioden varierar beroende på typ av kakor. Vissa kakor finns kvar på din dator under en bestämd tid (s.k. sessioncookies). Dessa kakor lagras under ett besök på en webbplats. Den raderas så fort användare stänger ner webbläsare medan beständiga cookies (s.k. persistent cookies) är en annan typ av kakor. Dessa filer sparas i din webbläsare även när du stänger ner webbläsare och finns kvar under en lång period tills den helt enkelt raderas manuellt av användare. Dessa kakor finns för att webbservrar ska känna igen återkommande besökare så att sidorna som visas kan personanpassas med hjälp av tidigare sparad information. Du kan läsa mer om lagring av kakor i avsnitt Cookies.

Bedriva pristävlingar för kunder och leverera vinster

 • Ändamål: vi bedriver då och då kundtävlingar och pga respektive kundtävlingens parametrar behandlar vi även dina personuppgifter. Det handlar vanligtvis om din e-post, förnamn och efternamn.
 • Rättslig grund: behandlingen av personuppgifter för att bedriva kundtävlingar och leverera vinster motiveras av ditt samtycke. Behandlingen sker för att du lämnat dina personuppgifter frivilligt. Det skulle dock inte vara möjligt att ta del av kundtävling. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Lagringstid: lagringsperioden varar så länge kundtävlingen pågår.

Skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet

 • Ändamål: uppgifter om hur våra webbsajter användas eller uppgifter om beställda produkter kan användas för att förebygga eller upptäcka bedrägeri, missbruk av uppgifter, olaglig användning och brott mot våra affärsvillkor eller om vi är skyldiga att göra det på grund av gällande lagar domstolar eller andra regeringsförordningar.
 • Rättslig grund: behandlingen av personuppgifter i syfte att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet eller andras rättigheter, egendom och säkerhet motiveras av att fullfölja avtalet eventuellt vårt berättigat intresse att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet eller andras rättigheter, egendom och säkerhet. I så fall omfattas inte överlämnande av personuppgifter av lag- eller avtalskrav. Du är därmed inte skyldig att inge oss dina personuppgifter. Vi behandlar vissa datauppgifter automatiskt för detta ändamål varje gång vår hemsida öppnas.
 • Lagringstid: lagringperioden varar 4 år efter att avtalet slutat gälla resp. 4 år efter att avtalet trätt i kraft.

Bokföring och bokföringslag

 • Ändamål: vi måste också behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet och bokföringslagen.
 • Rättslig grund: behandling av personuppgifter motiveras av att fullgöra våra lagstadgade förpliktelser. Vi är skyldiga att samla in dessa uppgifter enligt bokföringslag.
 • Lagringstid: vi behandlar personuppgifter för bokförings- och skatteändamål under lagstadgad tid som följer skyldighet av lag (t.ex-bokföringsuppgifter behandlas i 10 år).

5. Vem lämar vi ut personuppgifter till?

Dina personuppgifter lämnas i huvudsak till våra anställda som behöver dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster som du beställt.

Förutom våra anställda måste vi lämna ut personuppgifter till olika affärspartners som får eyerim att fungera och hjälper till att leverera bättre och precisare personifierat innehåll, produkter och tjänster. De partner som vi lämnar personuppgifter till väljer vi med stor omsorg. Vi samarbetar endast med dem som kan visa att ha sådan teknisk och organosatorisk förmåga som gör att dina personuppgifter inte kan missbrukas eller kommas åt oavsiktligt eller på annat sätt kapas. Alla dessa partner har rätt att behandla dina personuppgifter uteslutande på grund av personuppgiftsbiträdesavtalet med avseende på behandlingen av personuppgifter där de åtar sig skyldigheten.

Vi måste dela information med vissa utvalda tredje parter (mottagare) för att kunna bedriva vår verksamheten enligt nedan:

Mottagare som har till uppdrag att leverera våra produkter

 • Vi använder av budtjänster för att kunna leverera våra produkter till dig.

Mottagare som vi delar information med i syfte att göra trafikanalyser, användarnas beetende på våra webbsajter och online-annonser

 • Vi strävar efter att ge dig bästa möjliga kundupplevelse när du surfar runt på vår webbplatsen. Därför vi samarbetar med parter som kan analysera webbtrafik och ditt beetende på vår webbplatsen. Tack vare dessa mottagare får vi information om vilken del av webben som är oklart eller vart söker du upp erforderlig information på webben och om du hittar den, vilka erbjudanden du klickar på och liknande. Baserat på dessa uppgifter förbättrar vi vår webbplatsen med jämna mellanrum.

Mottagare som tillhandahåller tjänster åt oss säkerställer teknisk support och och viss service, teknikleverantörer som vi tar hjälp av för att tillhandahålla våra tjänster

 • För att eyerim kunna tillhandahålla sina tjänster åt dig, måste vi samarbeta med olika leverantörer som vi tar hjälp av och som levererar tjänster åt oss, säkerställer teknisk support och viss service eller bedriver tekniska lösningar som vi använder av för att tillhandahålla sina tjänster. Mottagare som vi delar information med är bland annat:
  • Leverantörer av data- och kommunikationstjänster, webbhotell inklusive molnlagring,
  • Leverantörer av säkerhets- och integritetsskydd för våra tjänster och webbsajter,
  • Leverantörer av analytisk support,
  • Leverantörer av bokförings- och skatterådgivning,
  • Leverantörer av supporttjänster för kundsupport,
  • Leverantörer för betaltjänster (betalkortleverantörer),
  • Leverantörer av sociala nätverk,
  • Leverantörer av juridiska tjänster, advokater,
  • Leverantörer av tryck- och posttjänster, inkl. budtjänster,
  • Mottagare som vi samarbetar med inom lojalitetsprogram, konferenser och seminarier och andra evenemang.

Mottagare som tillhandahåller direkmarknadsföring åt oss och leverantörer av tekniska lösningar tack vare dem kan visas profilering och online-annonsering

 • Vi uttnytjar marknadsföringsbyråns service för att presentera och marknadsföra våra produkter vilket innebär att byrån tar del av vissa personuppgifter för att kunna rikta reklamutskick och kundanpassad annons.
 • För att du ska få den bästa kundupplevelse som möjligt på vår webbsajten kommer vi att ge relevanta information, rekommendera tjänster, påminna om du lämnar vara i din varukorg. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare inköp, vilka produkter du klickar på och information du lämnar till oss.
 • Vi delar dina personuppgifter med leverantörer av tekniska lösningar som ser till att vår annonser kundanpassas inklusive e-post.

Myndigheter och offentliga organ

 • Vi lämnar dina personuppgifter ut till myndighetsutövande verksamheten rörande inksassoåtgärder enligt lag eller pga förebyggande åtgärder, avslöja eller lagföra brott och bedrägeri eller på annat sätt att göra det enligt lag.
 • Det handlar vanligtvis om brottsbekämpande verksamhet (Polis, åklagarmyndighet och domstolar) eller skatteverket.
 • Överlämnande av dessa personuppgifter sker inte regelbundet utan slumpmässigt, särskilt om vi är skyldiga att göra det enligt lagen.

6. Lämnas personuppgifter utanför EU?

Om vi överför kundernas personuppgifter till tredjeland (utanför EES/EU där Island, Lichtenstein och Norge) eller internatiell förening då gör vi det under förutsättning att tredje land eller internationell förening anses vara adekvat nivå för skyddet av personuppgifter eller lämna lämpliga garantier för dess skydd och det finnas verkställbara rättigheter för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras och det effektiva rättsliga skyddet av personuppgifter i mottagarlandet.

Europeisk kommissionen har hittils godkänt sådan adekvat nivå för skyddet i följande länder: Andorra, Argentina, Kanada (handelsorganisationer), Fåröarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, Ny Zeeland, Schweiz, Uruguay och USA (begränsas till Privacy Shield).

7. Hur behandlas personuppgifter?

Personuppgifter behandlas i princip automatiserad men sker också manuellt. Vi för korrekt register över behandingar i enlighet med gällande lagar.

8. Vilka är de registrerades rättigheter?

När du utövar dina rättigheter vänligen kontakta oss via kontaktuppgifter som finns angivna i introduktionen till denna integritetspolicy. Vi förbehåller dock rätten att på ett rimligt sätt verifiera sökandes identitet för de aktuella rättigheter. Vi kan komma att avvisa begäran eller debitera en avgift som exempelvis innebär orimlig upprepning som kräver oproportioneligt omfattande tekniska åtgärder.

Rätt till information

 

 • Du har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när den registrerades annars begär det. När begäran att få information upprepas flera gånger har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för kopian pga administrativa kostnader

Rätt till rättelse

 

 • Du har rätt att vända sig till ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana uppgifter som saknas utan onödig dröjsmål dock med hänsyn till våra tekniska möjligheter.

Rätt till radering

 

 • Om din personuppgifter inte längre behövs för de ändamål som de samlades in eller på annat sätt behandlades eller du motsätter dig att din personuppgifter behandlas i strid med lag har du rätt till radering av dessa personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

 

 • Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt till dataportabilitet

 

 • Den som har lämnat personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och lämna sina personuppgifter till tredje part, rätten till dataportabilitet. I detta avseende är vi inte skyldig att svara på din begäran när tredje parts rättigheter och friheter inskränks pga utövande av denna rätt till dataportabiitet.

Rätt att göra invändningar

 

 • Du har när som helst rätt att invända mot den personuppgiftsansvarige. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighets utövning, eller efter intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande skäl fär behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter eller friheter kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifter utan onödig dröjsmål.

Rätt att återkalla samtycke

 

 • Om din behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Rätt till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

 

 • Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering , om beslutet kan ha rättsliga påföljder för dig eller på liknande sätt betydande grad kan påverka dig.

Rätt till klagomål till Datainspektionen

 

 • Du har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet i Slovakien med säte på Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovakien, tel.: +421/2/3231 3220, e-post: [email protected], web: www.dataprotection.gov.sk.

9. Hur behandlas cookies?

Cookies används av de flesta webbplatser och servrar för att ge de grundläggande IT-tjänster. Cookie-fil är till för att komma ihåg artiklar som du har tidigare lagt i din varukorg. Cookie får webbsajten att lagra saker som dina preferenser (exemplevis språk- eller inloggningsinställningar) för att kunna sedan använder dem när du besöker sajten igen. Cookies hjälper oss att samla in statistiska uppgifter, hur många unika besökare som besöker våra webbsajter per månad vilket är mycket värdefullt för leverantör för att ge bättre och användarvänligare tjänster.

Kakor kan delas utifrån deras varaktighet:

 

 • temporära kakor (sessioncookies) lagras temporärt under ett besök i besökarens dators minne och försvinner när du stänger ner din webbläsare.
 • permanenta kakor (persistent cookies) sparas i din webbläsare även när du stänger ner webbläsare och finns kvar under en lång period tills den helt enkelt raderas manuellt av användare (lagringsperioden beror på din webbläsarinställning och inställning av själva kakan).

och användningsändamål:

 • väsentliga, behövs för att man ska kunna navigera runt på våra webbplats,
 • funktion gör det möjligt att vår webbplats lagrar information och val du gör (exempelvis som ditt språk eller land där du befinner dig). Dessa cookies inte behövs nödvändigvist men förbättrar webbsajtens tillämpning och användning,
 • prestandaorienterade hjälper oss att analysera din kundupplevelse på våra webbsajter (tzv. User Experience) och tack vare dem ger insikter och förstår hur du använder våra webbsajter,
 • inriktningsorienterade, används för att leverera innehåll som är mer relevant för dig och dina intressen,
 • konvertorienterade som är till för att analysera prestation hos enskilda försäljningskanaler,
 • spårningsorienterade används i kombination med konvertorienterade för att mäta prestation av försäljningsakanaler.

Vi använder också tredjeparts kakor som gör att man kan spåra upp flera webbsajter du surfar på i analyssyfte för att kunna förbättra våra tjänster med avseende på personifierat innehåll och riktade online-annonser på tredjeparts webbsajter och andra försäljningskanaler.

Med hjälp av konvertorienterade kakor på våra webbsajter mäter vi avsända beställningar så fort kunden kommer till våra webbsajter genom att klicka på våra tredjeparts annonser eller upplagta länkar som vi samarbetar med. På det sättet utför vi analyser av våra enskilda försäljningskanaler och som ligger till grund för ersätningen mellan oss och våra annonseringsparter. Konvertorienterade cookies kan inte identifiera dig. I så fall handlar det inte om personuppgifter i fråga. Vår annonseringspart erhåller endast uppgiften rörande antalet besökare som klickar på annonsen eller beställer vara.

10. Var kan jag få mer information om personuppgifter och integritet på nätet?

Webbläsar- och cookies-inställningar

 

Du kan rensa eller förhindra cookie att lagra filer i din dator utan ditt uttryckligt samtycke genom att ändra din webbläsarinställningar. Information om hur du installerar cookie återfinns i respektive del angående webbläsarhjälp. Hur det fungerar på de vanligaste webbläsare läs igenom artiklar nedan:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Du kan också ta en titt på http://www.youronlinechoices.com/cz/ (tjeckiska), www.allaboutcookies.org (engelska) nebo www.aboutads.info/choices (engelska) där du kan hitta information om hur du kan avslå vissa inriktade annonser som erbjuds av tredje part och som vi samarbetar med. Du måste besöka webbsajter på de enskilda webläsare och enheter som ditt avslag borde relatera till. Etersom ditt avslag kan bero på kakor då du borde besöka dessa webbsajter igen och ändra inställningar för att rensa ut cookies.

 

Du kan läsa mer om cookies på: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (tjeckiska).

11. Behandlas personuppgifter om barn?

Våra webbsajter vänder sig inte till barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet in uppgifter om dem. Om vi eller på annan sätt upptäcker att ett barn registrerats på vår webplats kommer vi att stänga ner barnets konto och personuppgifter utom i det fall då lagen ålägger oss att behålla dem.

12. Sammanfattning

Lagstiftningen och vår affärsstrategier och därav behandlingen av dina personuppgifter kan ändras. Om vi tar ett beslut att uppdatera, lägga ut ändringar på våra webbsajter eller i det fall lagen ålägger oss att utföra det kommer vi att underätta dig i förväg. Vi ber dig om att läsa igenom denna integritetspolicy noga och granska denna policy regelbundet i samband med att du använder våra webbsajter och kommunicerar med oss.